Visits 302877

Resursni centar za osobe sa invalidetom

O nama

EHO Resursni centar za osobe sa invaliditetom je zajednički projekat Ekumenske humanitarne organizacije i Dijakonije Austrije koji je do sada finansiran od strane Dijakonije Austrije, Austrijskog koordinacionog biroa (ADA), ERSTE fondacije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Austrije, USAID/ADF-aMinistarstva spoljnih poslova Irske (Irish Aid) i Austrijskog Saveznog Ministarstva za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača.

Trenutno je projekat finansiran od strane: Diakonije Austrije, Austrijskog Saveznog Ministarstva za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača i Erste fondacije.

Osnovna delatnost centra koja se ostvarije kroz primenu socijalnog modela invalidnosti je poboljšanje ekonomskog, pravnog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama i razvoju, zatupanje njihovih interesa i promocija zapošljavanja. Korisnicima su na raspolaganju resursi u vidu potrebnih informacija, edukacije, psihosocijalne podrške, opreme, pomagala, usluge prevoza itd.
Osnovni ciljevi su :

  • Poboljšati kvalitet života i samostalnost osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama u razvoju;
  • Poboljšati položaj osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama u razviju na tržištu rada kroz ponude za edukaciju i posredovanje prilikom zapošljavanja;
  • Poboljšati protok informacija između osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama u razvoju kao i inicirati umrežavanje svih zainteresovanih strana;
  • Poboljšati zastupanje i lobiranje kod ustanova/institucija i zalagati se za poštovanje prava osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama u razvoju;
  • Podržati inicijative osoba sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica;
  • Podsticati saradnju sa fakultetima humanističkih nauka, profesorima i studentima kao i sa ustanovama i organizacijama koje se bave osobama sa invaliditetom i osobama sa smetnjama u razvoju u Vojvodini i šire; i
  • Doprineti izgradnji tolerancije i većeg razumevanja za osobe sa invaliditetom i osobe a smetnjama u razvoju.

Ove ciljeve EHO Resursni centar za osobe sa invaliditetom realizuje kroz:

- Centar za edukaciju;

- Kompjuterski centar;

- Informacioni centar;

- Volonterski servis i logističku podršku;

- Programe Radne sobe; i

- Štampariju EHO-PRINT

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr