Visits 303561

Resursni centar za osobe sa invalidetom

Edukacija

Svaka osoba sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i svaka organizacija i/ili institucija koja okuplja osobe sa invaliditetom i osobe sa smetnjama u razvoju može samostalno i aktivno da učestvuje u borbi za svoja prava ukoliko im se pruži adekvatna podrška. Edukacija je vid podrške koju pružamo na teritoriji Novog Sada i Vojvodine za sve osobe sa invaliditetom, osobe sa smetnjama u razvoju kao i sve organizacije i/ili institucije koje okupljaju osobe sa invaliditetom i osobe sa smetnjama u razvoju.

Edukacija osoba sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju kao i organizacija i/ili institucija koje okupljaju osobe sa invaliditetom i osobe sa smetnjama u razvoju podrazumeva:

- Edukaciju iz oblasti digitalne štampe;
- Kurseve stranih jezika (početni i napredni); i
- Kompjuterske kurseve (početni i napredni).

Tokom svih kurseva koristi se interaktivni metod rada koji podrazumeva aktivnu participaciju svih učesnika kursa, te je stoga znanje stečeno na kursevima trajnije. Kursevi su organizovani za po pet osoba i traju oko dva meseca tokom cele godine. Svi kursevi se organizuju u cilju lakšeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama u razvoju.

U okviru Resursnog centra za osobe sa invaliditetom funkcioniše kompjuterski centar koji raspolaže računarima opremljenim dodatnom opremom i programima. Kompjuterski centar osobama sa invaliditetom i osobama sa smetnjama u razvoju omogućava nove načine komunikacije, odnosno stvara nove mogućnosti za zapošljavanje i komunikaciju.

Oprema potiče od austrijske NVO «Life Tool», i nastala je na osnovu dugododišnjih praktičnih iskustava u radu sa osobama sa invaliditetom i osobama sa smetnjama u razvoju kao i istraživanjem njihovog rada i potreba prilikom korišćenja računara.

Opremom je, pre svega, omogućeno lakše i jednostavnije rukovanje računarima, bez obzira na vrstu i stepen invalidnosti ili smetnje u razvoju.

Kompjuterski centar nudi:
Asistivne tehnologije za lakše korišćenje računara od strane osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama u razvoju u cilju veće pristupačnosti informacijama;
- Individualni rad sa korisnikom;
- Govornu tehnologiju za osobe oštećenog vida na Srpskom jeziku; i
- Informisanje studenata Univerziteta u Novom Sadu i građanstva o asistivnim tehnologijama  i njenim mogućnostima.

Aktivnosti kompjuterskog centra:
- Besplatna obuka i usavršavanje osoba sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju kao i organizacija i/ili institucija osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama u razvoju za rad na računarima;
- Windows XP, Word, Excel, Corel, Photoshop, Internet, Mail, Web Design;
- Uključivanje korisnika kao predavača budućih kurseva - peer edukacija;
- Razvoj novih ideja, softverskih i hardverskih na osnovu praćenja rada korisnika na računarima; i
- Korišćenje raspoloživih resursa (računarske opreme, interneta, telefonskih usluga, usluga volontera…) od strane korisnika;

U dosadašnjem periodu kroz kurseve za rad na računarima organizovane u Resursnom centru za osobe sa invaliditetom prošlo je više od 500 osoba.

Svi korisnici, zavisno od njihovih želja i potreba, imaju mogućnost korišćenja računara, štampača, skenera, interneta, kopiranja i ostalih resursa kojima raspolaže Centar svaki radni dan od 08.00 - 15.00 h.

  • img_0012
  • img_0013
  • img_0021
  • img_0029
  • img_0030
  • img_0031
  • kurs-engleski-2004-02
  • kurs-engleskog-2004-01
  • kurs-engleskog-2004-04

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr