Visits 303556

Resursni centar za osobe sa invalidetom

Informacioni centar

Centar nudi:
- Informisanje i konsultacije za pojedince i organizacije;
- Psihosocijalnu podršku osobama sa invaliditetom, osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama;
- Javno zastupanje - saradnja sa institucijama i biznis sektorom kao podrška zapošljavanju;
- Bazu podataka organizacija i institucija osoba sa invaliditetom dostupnu široj javnosti, kao i korisničku bazu podataka napravljenu za potrebe RC OSI i za potrebe posredovanja pri zapošljavanju;
- Pravno savetovanje, upućivanje i informisanje;
- Izdavaštvo časopisa „Linker” i ostalih publikacija; i
- Digitalnu i štampanu biblioteku.

Informacioni centar omogućava svojim korisnicima nove vidove komunikacije i razmene informacija za osobe sa invaliditetom, osobe sa smetnjama u razvoju i njihove porodice. Ovi podaci omogućuju povećanje mogućnosti za lično usavršavanje, napredak i zapošljavanje.

Podaci o institucijama
Podaci o institucijama koje su važne kako za funkcionisanje Resursnog centra za osobe sa invaliditetom tako i za ostale organizacije koje okupljaju ili se bave osobama sa invaliditetom i osobama sa smetnjama u razvoju. Od samih informacija mogu pronaći adrese institucija, brojevi telefona i kontakt osobe. Institucije koje su pretežno zastupljene su iz oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne politike.

Nevladine organizacije
Podaci (adrese, brojevi telefona, kontakt osobe i oblasti delovanja) o preko 800 nevladinih organizacija sa teritorije Vojvodine ali i šire.

Organizacije osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama u razvoju
U ovom delu se nalaze podaci o organizacijama na teritoriji Novog Sada i Vojvodine koje okupljaju ili se bave osobama sa invaliditetom i osobama sa smetnjama u razvoju.

Pomagala
Informacije o domaćim i stranim proizvođačima i distributerima pomagala za osobe sa invaliditetom u vidu brojeva telefona, adresa, sajt adresa i kontakt osoba. U manjem broju postoje i cenovnici nekih distributera različitih pomagala na teritoriji Novog Sada - pretežno slušnih aparata.

Pristupačnost
Veliki broj linkova, publikacija i fotografija iz različitih oblika pristupačnosti kao jedne od veoma bitnih tema za osobe sa invaliditetom.

Donatori
Podaci o manjem broju donatora koji podržavaju programe i aktivnosti organizacija osoba sa invaliditetom na teritoriji Vojvodine, kao i njihovi formulari putem kojih se konkuriše za podršku.

Zakonska regulativa
Sva trenutno aktuelna zakonska regulativa kao i pojedini zakonski propisi u drugim zemljama.

Publikacije
Veliki broj domaćih i stranih publikacija u elektronskoj formi kao i radova na temu osoba sa invaliditetom.

  • dscn3226
  • dscn3228
  • icon-006
  • icon-007
  • img_0005
  • picture-044
  • picture-060
  • picture

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr