Visits 303573

Resursni centar za osobe sa invalidetom

Kompjuterski centar

U okviru Resursnog centra za osobe sa invaliditetom funkcioniše kompjuterski centar koji raspolaže računarima opremljenim dodatnom opremom i programima. Kompjuterski centar osobama sa invaliditetom i osobama sa smetnjama u razvoju omogućava nove načine komunikacije, odnosno stvara nove mogućnosti za zapošljavanje i komunikaciju.

Oprema potiče od austrijske NVO «Life Tool», i nastala je na osnovu dugododišnjih praktičnih iskustava u radu sa osobama sa invaliditetom i osobama sa smetnjama u razvoju kao i istraživanjem njihovog rada i potreba prilikom korišćenja računara.

Opremom je, pre svega, omogućeno lakše i jednostavnije rukovanje računarima, bez obzira na vrstu i stepen invalidnosti ili smetnje u razvoju.

Kompjuterski centar nudi:

Asistivne tehnologije za lakše korišćenje računara od strane osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama u razvoju u cilju veće pristupačnosti informacijama;

- Individualni rad sa korisnikom;

- Govornu tehnologiju za osobe oštećenog vida na Srpskom jeziku; i

- Informisanje studenata Univerziteta u Novom Sadu i građanstva o asistivnim tehnologijama  i njenim mogućnostima.

Aktivnosti kompjuterskog centra:

- Besplatna obuka i usavršavanje osoba sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju kao i organizacija i/ili institucija osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama u razvoju za rad na računarima;

- Windows XP, Word, Excel, Corel, Photoshop, Internet, Mail, Web Design;

- Uključivanje korisnika kao predavača budućih kurseva - peer edukacija;

- Razvoj novih ideja, softverskih i hardverskih na osnovu praćenja rada korisnika na računarima; i

- Korišćenje raspoloživih resursa (računarske opreme, interneta, telefonskih usluga, usluga volontera…) od strane korisnika;

U dosadašnjem periodu kroz kurseve za rad na računarima organizovane u Resursnom centru za osobe sa invaliditetom prošlo je više od 500 osoba.

Svi korisnici, zavisno od njihovih želja i potreba, imaju mogućnost korišćenja računara, štampača, skenera, interneta, kopiranja i ostalih resursa kojima raspolaže Centar svaki radni dan od 08.00 - 15.00 h.

lifetool.gif

  • 23032004-003
  • 25022004_1-010
  • alen_lifetool-001
  • alen_lifetool-002
  • alen_lifetool-003
  • img_0003
  • img_0006
  • img_0007
  • img_0022
 

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr