Visits 303145

Resursni centar za osobe sa invalidetom

Radna soba

Osobe sa invaliditetom i osobe sa smetnjama u razvoju pored ustaljenih predrasuda koje postoje prema njima od strane društvene sredine, suočavaju se i sa problemima nedostupnosti pojedinih vrsta usluga iz redovnog sistema socijalne zaštite, što ovim osobama umanjuje nivo samopouzdanja i kvaliteta života, degradira odnose u porodicama u kojima žive jer su roditelji prinuđeni „da vode brigu o njima” i takva situacija im uskraćuje sticanje znanja i iskustava koja bi mogli da steknu. Trenutni sistem socijalne zaštite u spektru usluga koje nudi ne sadrži dnevne centre za odrasle osobe sa invaliditetom i odrasle osobe sa smetnjama u razvoju. Veliki broj ovih osoba nije uključen ni po kakvom osnovu u državni sistem socijalne zaštite.

Upravo zbog takve situacije Resursni centar za osobe sa invaliditetom Ekumenske humanitarne organizacije je započeo sa implementacijom projekta „Radna soba” - dnevni centar za osobe sa invaliditetom. Direktni korisnici ovog projekta su oko 100 osoba sa invaliditetom i/ili smetnjama u razvoju sa teritorije grada Novog Sada, uzrasta preko 18 godina. Projektne aktivnosti podrazumevaju programe koji obuhvataju kurseve, radionice, rekreativne aktivnosti, organizovanje izleta i poseta kulturnim aktivnostima prilagođene svakom pojedinom korisniku uz svakodnevno osveženje, hranu i prevoz specijalnim vozilom, kao i praćenje napretka svakog pojedinog korisnika i redizajna programa na osnovu informacija dobijenih od strane korisnika.

Opšti cilj projekta:

Povećanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama u razvoju sa teritorija Novog Sada i prigradskih naselja putem otvaranja i funkcionisanja dnevnog centra za odrasle osobe sa invaliditetom i odrasle osobe sa smetnjama u razvoju.

Specifični ciljevi:

- Doprinos unapređenju i proširenju alternativnih usluga socijalne zaštite u Novom Sadu adaptacijom, opremanjem, otvaranjem i funkcionisanjem „Radne sobe”;

- Sticanje praktičnih znanja i veština kroz različite programe radnog angažovanja prilagođene svakom pojedinom korisniku radi povećanja konkurentnosti ovih osoba na tržištu rada;

- Povećanje integracije, samopouzdanja i samostalnosti odraslih osoba sa invaliditetom i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju kroz osmišljene programe radnog angažovanja i poboljšanje kvaliteta korišćenja slobodnog vremena.

Radno vreme „Radne sobe”: 09.00 - 15.00 h

Programi koje „Radna soba” pruža:

- Podrška i rad sa korisnicima od strane obučenih volontera;

- Korišćenje specijalne računarske i programske (LifeTool) opreme svaki radni dan;

- Korišćenje štampe, televizije, biblioteke i audio biblioteke svaki radni dan;

- Radionice tkanja;

- Radionice veza;

- Radionice slikanja na staklu i svili;

- Radionice šivenja;

- Kurseve kuvanja i poslastičarstva;

- Kurseve vrtlarstva i aranžiranja cveća;

- Kurseve sitoštampe;

- Kurseve digitalne štampe;

- Kurseve Engleskog jezika;

- Kurseve računara na specijalnoj računarskoj i programskoj (LifeTool) opremi;

- Rekreativne aktivnosti svaki radni dan;

- Organizovanje izleta i poseta kulturnim događajima;

- Organizovanje filmskih projekcija; i

- Prevoz korisnika.

  • img_0077
  • img_0078
  • img_0083
  • img_0085
  • img_1382
  • img_1407
  • img_1418
  • img_1419
  • img_1420
  • img_1431

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr