Visits 279236

Resursni centar za osobe sa invalidetom

Volonterski servis

Pored edukacije, mogućnosti traženja (kompjuterski centar) i primanja (informacioni centar) informacija, značajan deo aktivnosti Resursnog centra je usmeren na podršku osobama sa invaliditetom, osobama sa smetnjama u razvoju i članovima njihovih porodica. Ove aktivnosti su usmerene na sledeće:

- Ispitivanje potreba korisnika i organizacija;

- Animiranje potencijalnih korisnika i volontera za uključivanje u aktivnosti RC OSI;

- Evidencija i ažuriranje baze podataka korisnika i organizacija;

- Koordinacija i supervizija rada volontera; i

- Besplatne usluge prevoza specijalnim vozilom sa liftom.

Zahvaljujući ovim aktivnostima, naši korisnici su u mogućnosti da nas svaki dan posete kao i da participiraju u daljim planovima Resursnog Centra. Centar neguje volonterizam kao vid građanskog angažovanja. Volonteri koji su u direktnom kontaktu sa korisnicima pored specijalne obuke koja se za njih organizuje prolaze i kroz kontinuirani proces supervizije iskusnih volontera. Broj korisnika se svakim danom povećava tako da je neophodno kontinuirano voditi i ažurirati bazu podataka. Baza podataka korisnika je dostupna samo osobama koje je prave i ažuriraju. Svi podaci iz ove baze su strogo poverljivi.

  • img_0024
  • img_0041
  • img_0053
  • img_0054
  • img_0063
  • img_0069
  • img_0070
  • img_0073
  • img_0082
  • picture-006