Resursni Centar za osobe sa invaliditetom Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) je 22. 01. 2008. godine u prostorijama EHO-a održao promociju LifeTool programa „Show me“ koji je namenjen učenju i uvežbavanju pojmova za decu i prilagođen je osobama sa invaliditetom. Program je proizvela Austrijska kompanija „Life Tool“ iz Linca.

Promociju je otvorio direktor EHO-a Karolj Bereš, a govorili su i gosti: Franz Prueller, direktor ERSTE fondacije, Michael Chalupka, direktor Dijakonije Austrije, Jasmina Stanić savetnica pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Vera Dunjić pedstavnica Gradske uprave za Socijalnu i Dečiju zaštitu i David Hofer direktor „Life Tool-a“ koji je demonstrirao korišćenje programa „Show me“.

 Promociji je prisustvovalo preko 100 posetilaca: korisnika, predstavnika Pokrajinskih sekretarijata, gradskih vlasti, Škola za osnovno i srednje obrazovanje učenika, institucija socijalne zaštite, Društava za pomoć MNRO i ostalih organizacija osoba sa invaliditetom. Promocija je bila medijski propraćena.
Podeljeno je stotinu softvera korisnicima Resursnog centra za osobe sa invaliditetom, predstavnicima institucija i nevladinih organizacija. Na kraju promocije svi prisutni su pozvani na koktel .