Visits 279228

Resursni centar za osobe sa invalidetom

Resursni centar za osobe sa invaliditetom - EHO

Potpisivanje ugovora o saradnji sa organizacijom “Life Tool” iz Austrije

Dana 2. 6. 2004. godine sa početkom u 11 časova u ulici Bate Brkića 12, u Novom Sadu, održaće se svečano potpisivanje ugovora o saradnji između Resursnog centra za osobe sa invaliditetom Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada i organizacije “Life Tool” iz Austrije.

Ugovorom će biti ozvaničeno otvaranje novosadskog predstavništva “Life Tool-a” koje se bavi prilagođavanjem kompjuterske opreme radi lakšeg korišćenja od strane osoba sa invaliditetom, a time i pristupa informacijama kao jednog od osnovnih ljudskih prava.

Potpisivanju ugovora prethodiće otvaranje prilazne rampe na ulazu Resursnog centra, promocija adaptiranog vozila za prevoz osoba sa invaliditetom i prezentacija rada Resursnog centra.

Novi kursevi kompjutera i engleskog jezika

 Novi kursevi kompjutera i engleskog jezika počeli su ove nedelje. Korisnici koji ih pohađaju, njih 20, dolaze iz različitih organizacija: “Multis”, Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Novog sada, Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, Udruženje transplantiranih i dijaliziranih bubrežnih invalida Vojvodine.

Predavači na kursevima su naši volonteri: Borko Panin, Josip Stante i Jelena Gagrčin.

Takođe, dvodnevni seminar o Upravljanju projektom održan je 20-21. februara za 13 učesnika iz organizacija osoba sa invaliditetom iz čitave Vojvodine. Trening je održan u prostorijama EHO, a isti će ponovo biti organizovan za 15 učesnika 19-20. marta 2004.

Problematika zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Tokom marta i aprila ove godine u toku je priprema grupe od 10 osoba sa invaliditetom koja će se baviti problematikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Rad grupe će se odvijati na principu grupa za samopomoć, u okviru koga će osobe sa invaliditetom u prvom šestomesečnom ciklusu biti osnažene za zastupanje interesa invalida u ovoj oblasti.
Problem nezaposlenosti osoba sa invaliditetom je ogroman i naš plan je da na tome radimo na lokalnom i pokrajinskom nivou.

Dodela diploma

Resursni centar za osobe sa invaliditetom Ekumenske humanitarne organizacije u četvrtak 13.5.2004. godine dodelio je diplome svojim korisnicima, koji su uspešno završili kurseve za rad na računaru i kurseve engleskog jezika.

Ukupno 37 osoba sa invaliditetom, od čega je četvoro mladih ljudi sa lakšom mentalnom ometenošću, završilo je besplatnu dvomesečnu obuku za rad na računaru. 5 osoba je u okviru ovog programa obuke završilo i kurs engleskog jezika.

U okviru Resursnog centra za osobe sa invaliditetom funkcioniše računarski centar koji raspolaže računarima opremljenim dodatnom opremom koja osobama sa invaliditetom omogućava nove načine komunikacije, odnosno stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje. Oprema je proizvod austrijske firme «Life Tool», i nastala je na osnovu dugogodišnjih praktičnih iskustava u radu sa osobama sa invaliditetom i istraživanjem njihovog rada i potreba pri korišćenju računara. Njome je omogućeno da osoba sa invaliditetom lakše i jednostavnije rukuje računarom, bez obzira na vrstu i stepen invalidnosti. U dosadašnjem periodu kroz kurseve za rad na računarima prošlo je ukupno 62 korisnika, dok od sledeće nedelje kreću nove grupe koje obuhvataju 25 novih polaznika.

Korisnici i novi polaznici kurseva su pre svega osobe sa invaliditetom zatim zaposleni u organizacijama koje se bave osobama sa invaliditetom, kao i volonteri koji su uključeni u rad sa osobama sa invaliditetom.

Svi korisnici, zavisno od njihovih želja i potreba, imaju mogućnost korišćenja računara, štampača, skenera, interneta, i ostalih resursa kojima raspolaže Centar.

Interakcija računar-čovek

 U okviru predmeta „Interakcija računar-čovek“ koji slušaju studenti IV godine Elektrotehničkog fakulteta, održane su vežbe u prostorijama Resursnog centra. Cilj ove saradnje je da se studenti upoznaju sa kompjuterskom tehnologijom prilagođenom osobama sa invaliditetom, a koju Centar poseduje i koristi.

Početkom marta je 50 studenata odlušalo prezentaciju o Life Tool dodatnoj opremi a potom i posetilo Resursni centar, gde su mogli isprobati ovu opremu. Takođe, studenti su videli kako osobe sa invaliditetom rade na kompjuteru uz korišćenje Life Tool opreme i koliko ona može povećati samostalnost osoba sa invaliditetom u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti.

Studenti koji su zainteresovani, nastavili su saradnju sa nama i povezali smo ih sa našim korisnicima.