Visits 303147

Resursni centar za osobe sa invalidetom

Volonteri

U okviru Resursnog centra radi tim od 20 volontera različitih obrazovnih profila koji svojim veštinama i znanjima uveliko doprinose razvoju centra.

Volonteri su angažovani kao predavači na svim kursevima, kao voditelji radionica, kao personalni asistenti korisnicima naših usluga i za potrebe uredništva časopisa „Linker”. Takođe su glavni učesnici u javnim akcijama, podeli promotivnog materijala Resursnog centra, kao i aktivnostima organizacija osoba sa invaliditetom koje podržavamo… Tim od dva pravnika/volontera pruža pravne savete našim korisnicima.

Svaki volonter prolazi kroz edukaciju o osnovama o invalidnosti i o volonterskom menadžmentu. U skladu sa njihovim interesovanjima, organizujemo i edukacije o drugim temama kao što su: osnove o mentalnoj ometenosti, pisanje predloga projekta, odnosi sa javnošću, kampanje, nenasilna komunikacija itd.

Volonterski angažman podrazumeva rad od 3 do 5 sati nedeljno.

Postanite volonter/ka!

Ukoliko želite da postanete naš volonter pošaljite podatke, kontaktiraćemo Vas.

Required *
 

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr