Resursni Centar za osobe sa invaliditetom Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) je 22. 01. 2008. godine u prostorijama EHO-a održao promociju LifeTool programa „Show me“ koji je namenjen učenju i uvežbavanju pojmova za decu i prilagođen je osobama sa invaliditetom. Program je proizvela Austrijska kompanija „Life Tool“ iz Linca.

Promociju je otvorio direktor EHO-a Karolj Bereš, a govorili su i gosti: Franz Prueller, direktor ERSTE fondacije, Michael Chalupka, direktor Dijakonije Austrije, Jasmina Stanić savetnica pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Vera Dunjić pedstavnica Gradske uprave za Socijalnu i Dečiju zaštitu i David Hofer direktor „Life Tool-a“ koji je demonstrirao korišćenje programa „Show me“.