Visits 278671

Elektrifikacija naselja Bangladeš u Novom Sadu

MATERIJAL ZA MEDIJE

opšte informacije o projektu Romskog resursnog centra Ekumenske humanitarne organizacije
,,Podrška inkluzivnim procesima – Poboljšanje uslova stanovanja i socio-ekonomskog položaja stanovnika romskog naselja Bangladeš, opština Novi Sad“

…zahvaljujući šestogodišnjem, kontinuiranom radu Romskog resursnog centra u novosadskom naselju Bangladeš, danas 60 romskih porodica ima vodu, kupatilo i struju…

„37 GODINA MRAKA…“ (Elektrifikacija naselja Bangladeš u Novom Sadu)

Tokom, septembra 2009. godine, izvedeni su radovi na instalaciji 60 mernih mesta, brojila u novosadskom naselju Bangladeš. Tokom oktobra meseca, svih 60 kuća u naselju Bangladeš je priključeno na električnu mrežu. Danas, nakon 37 godina mraka, 232 osobe, koje žive u ovom novosadskom naselju, imaju struju.

U julu, 2007. godine, otpočela je realizacija projekta: ,,Podrška inkluzivnim procesima – Poboljšanje uslova stanovanja i socio-ekonomskog položaja stanovnika romskog naselja Bangladeš, opština Novi Sad“, čiji je nosilac Romski resursni centar Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada.

Projekat Romskog resursnog centra Ekumenske humanitarne organizacije (EHO RRC) ,,Podrška inkluzivnim procesima – Poboljšanje uslova stanovanja i socio-ekonomskog položaja stanovnika romskog naselja Bangladeš, opština Novi Sad“ je zasnovan na petnaestogodišnjem iskustvu EHO RRC u radu sa ranjivim grupama, a realizuje se u saradnji sa opštinom Novi Sad, Gradskim većem za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci, Gradskom upravom za socijalnu i dečju zaštitu, Centrom za socijalni rad grada Novog Sada i novosadskim javnim komunalanim preduzećima.

Za rešavanje postojećih problema u romskim naseljima u AP Vojvodini/Srbiji (legalizacija i loša infrastruktura), EHO RRC je razvio jedinstveni model rada sa pripadnicima romske nacionalne zajednice – „Održiva obnova romskih naselja“. Ovaj model rada podrazumeva sveobuhvatni pristup u rešavanju postojećih problema i participativne metode rada, koje podrazumevaju uključivanje svih zainteresovanih grupa-strana u proces odlučivanja, kao i izradu strategije za poboljšanje socio-ekonomskog položaja Roma-kinja u AP Vojvodini/Srbiji.

Najveći značaj u celom procesu imaju predstavnici romske nacionalne zajednice, koji svojim aktivnim učešćem doprinose održivosti celog procesa.

Procesom obnove naselja – izgradnjom 12 kolektivnih septičkih jama, postavljanjem nove drvene konstrukcije, ugradnjom 2600 kvm novog krovnog pokrivača, izgradnjom nove prostorije za stanovanje, izgradnjom 60 kupatila, izvođenjem elektroinstalaterskih radova i rekonstrukcijom, sanacijom kuća u naselju Bangladeš u Novom Sadu, rukovode stanovnici naselja, koji poseduju profesionalno isksustvo i/ili su završili EHO RRC Program radnog osposobljavanja i stekli nove veštine i znanja iz građevinsko–instalaterskih zanata.

Stanovnici naselja su odgovorni za ceo proces obnove naselja, tj. sanaciju kuća: stanovnicie sami izvode građevinske radove (koristeći lokalne ljudske resurse) , ili direktno plaćaju majstore. U tom procesu pomažu im profesionalci (stručna podrška), najčešće Romi sa radnim iskustvom.

Za izvođenje elektroinstalaterskih radova u stambenim jedinicama, EHO RRC je angažovao lokalnu firmu.

Kao važan propratni efekat samo-obnove, Romi povećavaju nivo svojih profesionalnih kompetencija što im pomaže da budu konkurentni na tržištu rada. Ovom metodom rada, stanovnici naselja postaju odgovorni i aktivni učesnici u procesu obnove naselja.
Ovakav vid učešća ciljne grupe (stanovnika-ca naselja) jača osećaj »vlasništva» nad procesom/projektom, utiče na održivost projekta, i promoviše aktivno učešće građana-nki.

Građevinski i drugi materijal, opremu i alat, kao i instrukcije, stručnu podršku i nadzor, obezbedio je EHO RRC. Za direktna projektna ulaganja EHO RRC je (putem donacija) obezbedio 135,000.00 € (pribl. 12,8 miliona dinara).

Pored projektnih aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje uslova stanovanja, EHO RRC organizuje i rad sa decom i mladima u oblasti obrazovanja, kao i rad sa stanovnicima naselja u oblasti zdravstvenog prosvećivanja. Kroz organizovane terenske posete pravnika EHO RRC, stanovnici naselja imaju mogućnost da regulišu zakonom zagarantovana prava. Takođe, stanovnici-e naselja su učestvovali u programu radnog osposobljavanja. Grupa od tri romkinje je uspešno završila tromesečni Kurs tkanja.

Projekat Romskog resursnog centra Ekumenske humanitarne organizacije (EHO RRC) ,,Podrška inkluzivnim procesima – Poboljšanje uslova stanovanja i socio-ekonomskog položaja stanovnika romskog naselja Bangladeš, opština Novi Sad” biće završen do 25.12.2009.

Donatori projekta:
1.HEKS (Humanitarna organizacija švajcarskih protestantskih crkava), Švajcarska
2.SDC (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju), Švajcarska
3.NCA (Norveška crkvena pomoć), Norveška
4.MFA (Ministarstvo inostranih poslova Norveške), Norveška

c_225_300_16777215_00_images_rrc_vesti_2009_bng-inhabitant-near-el-measurement-instrument.jpg   c_400_300_16777215_00_images_rrc_vesti_2009_connecting-houses-to-the-el-measurement-instruments.jpg

Za više informacija o projektu možete se obratiti na kontakt:
Ekumenska humanitarna organizacija
Romski resursni centar
Programski koordinator, Robert Bu
Ćirila i Metodija 21
21000 Novi Sad
Tel/faks: 021 – 469616; 466588
imejl adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.ehons.org