Visits 298604

ЕХО наставља са репликацијом модела ”Обнова ромских насеља заснована на потребама њихових становника” у Србији

Екуменска хуманитарна организација је наставила са реализацијом пројекта ”Социјална инклузија и побољшање услова живота Рома и Ромкиња у Србији” и како стратегија дефинише, успоставила сарадњу са јединицама локалне самоуправе у централној, источној и јужној Србији.

У протеклом периоду потписани су Споразуми о сарадњи са општином Апатин, општином Куршумлија и општином Бабушница. Очекује се потписивање Споразума о сарадњи са Градом Пожаревцом.

У току је реализација пројекта у Књажевачком насељу ”Нишки пут”. Такође, у Апатину, Сонти и Бабушници су отпочели грађевински радови, који су вођене од стране Рома/киња

До краја 2014. године, 160 најугроженијих породица ће самостално побољшати услове становања.

Пројекат се реализује по ауторском моделу рада (ЕХО, ХЕКС-ЕПЕР и СКАТ) „Обнова ромскин насеља заснована на потребама њихових становника”.
Интернационални партнери на пројекту су: ХЕКС-ЕПЕР (Хуманитарна организација швајцарских протестантских цркава), Швајцарска; СДЦ (Швајцарска агенција за развој и сарадњу), Швајцарска; ФОМ (Федерална агенција за миграције), Швајцарска; Кнежевина Лихтенштајн; Diakonie Württemberg и Brot für die Welt, Немачка. 

Ознаке: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr