Visits 279226

Јавни конкурс за одабир партнерских општина и градова ради суфинансирања и учешћа у имплементацији пројекта

javni konkurs

Екуменска хуманитарна организација (ЕХО) из Новог Сада расписујe јавни конкурс за одабир партнерских општина и градова (ЈЛС) које ће учествовати у имплементацији и суфинансирању активности компоненте Становање у оквиру пројекта ,,Побољшање услова живота Рома и других маргинализованих група, превенција ирегуларних миграција и подстицање реинтеграције повратника у Србију“ у 2018. години. 

1. Предмет Јавног конкурса 

Предмет Јавног конкурса је одабир до три (3) ЈЛС на територији Р. Србије, ради заједничке реализације пројекта „Побољшање услова становања Рома и Ромкиња и других маргинализованих група, превенција ирегуларних миграција и подстицање реинтеграције повратника у Србију“ у 2018. години, суфинансирањем, односно доделом новчаних средстава и пружањем логистичке подршке Пројекту, односно имплементацији активности пројектне компоненте „Становање“. Конкурс узима у обзир и усклађен је са “Стратегијом за укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године” и њеном облашћу - Становање. ЕХО овим пројектом и конкурсом доприноси реализацији мера и активности дефинисаних у “Акционом плану за становање за период, 2017. - 2018. година” и доприноси бољој информисаности ЈЛС о начинима за легализацију неформалних (подстандардних) ромских насеља, као и моделима за побољшањe услова становања у неформалним (подстандардним) ромским насељима, путем ЕХО модела рада - “Обнова подстандардних ромских насеља заснована на потребама њихових становника/ца“ (engl. Dweller Driven Upgrading оf Roma Settlements), који се заснива на контролисаној самоградњи.

 

Преузмите:

1. Текст конкурса.pdf

2. Опште информације о пројекту.pdf

3. Пријавни формулар за партнерство.pdf

4. Упитник о ромских насељима.pdf