Visits 366812

 • Slika_2.png
 • slider_nasl_do2020_3.jpg
 • naslovna_19feb20.jpg
 • slider_nasl_do2020_4.jpg
 • rak_info_poster_12maj2020.jpg
 • slider_nasl_do2020_2.jpg
 • naslovna1803.jpg
 • slider_nasl_do2020_1.jpg
 • EHO_27_god.jpg
 • slider_nasl_do2020_5.jpg
 • slider_nasl_do2020_6.jpg

Istorijat

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) je neprofitno udruženje građana koje nastavlja rad Ekumenske humanitarne službe (EHS) osnovane 19. februara 1993. godine na inicijativu Svetskog saveta crkava (WCC).

Osnivač i prvi direktor organizacije bio je Karolj Bereš (sveštenik Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji), koji je vodio organizaciju do 2008. godine. Nažalost, iste godine gosp. Bereš je preminuo, a njegova najbliža saradnica Ana Bu je bila vd direktora u periodu 2008. - 2009. godina. U periodu, 2010. - 2015. direktor EHO bio je Vladislav Ivičiak (sveštenik Slovačke evangeličke A.V. crkve u Srbiji). Nakon toga u kratkom periodu vd direktora bila je Edit Mokuš, Koordinator finansija u EHO. Od 2016. godine organizacijom rukovodi Tilda Gyenge Slifka, sveštenica Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji. Od januara 2020. godine organizacijom rukovodi Anna Brtka Valent, diplomirani ekonomista - master.

U samom početku, organizaciju su činile dve osobe, koje su svoj rad organizovale u maloj kancelariji u centru Novog Sada. Do 2006. godine, kada je izgrađen i otvoren EHO centar,  zaposleni u EHO su radili u više kancelarija u Gradu.  Danas, EHO radi u svom objektu (EHO centar) i zapošljava 80 osoba, ima 50 spoljnih/terenskih saradnike u 30 opština i gradova u Srbiji i mrežu od 150 volontera.

Osnivači EHO su predstavnici/e sledećih crkava:

 • Slovačke evangeličke A.V. crkve u Srbiji;
 • Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji;
 • Apostolskog egzarhata za grkokatolike u Srbiji i Crnoj Gori;
 • Evangeličke hrišćanske A.V. crkve u Srbiji- Vojvodini.

Od samog osnivanja rad EHO predstavlja primer saradnje crkava u obavljanju dijakonijskog rada širom Vojvodine. EHO svedoči o misiji crkava u radu sa siromašnima i marginalizovanima. Jedinstvena mreža dijakonijskih grupa od 200 volontera i volonterki raznih veroispovesti postala je zaštitni znak EHO u Vojvodini, dokazujući time da su i tradicionalne društvene strukture, kao što su crkve, pokretačka snaga razvoja građanskog društva.

EHO se pokazala kao otvorena i fleksibilna organizacija koja uspešno odgovara na izazove koje pred nju i društvo u celini stavljaju procesi reformi, demokratizacije Srbije i evropskih integracija EHO danas ima reputaciju organizacije civilnog društva koja se bavi opštim društvenim problemima. Pionirsku ulogu EHO u kreiranju inicijativa koje doprinose rešavanju socijalnih problema i podsticanju rada drugih organizacija potvrđuje i činjenica da su mnogi njeni projekti drugim organizacijama i institucijama poslužili kao model dobre prakse.

FaLang translation system by Faboba

Aktuelnosti

AUTIZAM GOVORI SRCEM
Objavljeno: 07-07-2020
Ženska inicijativa Jefimija u okviru projekta “Autizam govori srcem” održala je 04.07.2020. godine u Manđelošu završnu radionicu ...
Program ličnog osnaživanja za saradnike i volontere
Objavljeno: 06-07-2020
U subotu 04. jula, uz poštovanje svih epidemioloških mera zaštite, održan je trening za terenske saradnice i volonterke koje su ...
Znanje ima moć
Objavljeno: 25-06-2020
Udruženje “Romsko srce Kruševac” i ‘’Roma Centar’’ iz Kragujevca sprovode projekat “Znanje ima moć” koji ima za cilj da osnaži ...
Počeo ciklus letnjih radionica sa decom
Objavljeno: 25-06-2020
Radionicom održanom 18. juna u novosadskom naselju Adice započeo je ciklus letnjih radionica sa decom uzrasta od prvog do ...
ZDRAVLJE ZA SVE
Objavljeno: 17-06-2020
Romsko Udruženje “Zora” iz Babušnice sprovodi projekat “Zdravlje za sve” koji ima za cilj povećanje nivoa svesti romske zajednice ...
Sastanak Mreža za inkluziju Roma - MIR
Objavljeno: 16-06-2020
Unаprеđеnjе kоmunikаciје, rаzmеnа infоrmаciја i iskustаvа u оblаsti rеаlizаciје kоnkrеtnih аktivnоsti i prојеkаtа оd intеrеsа zа ...

Partneri