Visits 307829

U saradnji sa Strukturnim udruženjem policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“ za decu koja su uključena u život i/ ili rad na ulici

VišeU saradnji sa Strukturnim udruženjem policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“ za decu koja su uključena...Aktivno učešće, buđenje aktivizma, osnaživanje uzora među korisnicima, razvijanje osećaja pripadnosti u društvu u funkciji smanjenja društvenog isključenja i otuđenja, oblikuje stvaranje sredine u kojoj se deca i mladi vide kao aktivni građani. Deca iz

Zajedničke radosti

VišeZajedničke radosti Deca iz socijalno ugroženih porodica nemaju uslove za nesmetano učenje i ispunjavanje školskih obaveza. Rad sa decom nas oplemenjuje. Ima za cilj da razvijemo kod svakog deteta osećaj pripadnosti. Upravo, to je ono što postižemo kroz rad naših

Godišnji izveštaj EHO za 2018. godinu

VišeGodišnji izveštaj EHO za 2018. godinu Pred vama se nalazi Godišnji izveštaj Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) za 2018. godinu. Dokument je pisan dvojezično (na srpskom i engleskom jeziku) i dostupan je u PDF formatu. Dokument je dostupan za download klikom na naslov dokumenta (iznad).

Ekumenska humanitarna organizacija promoviše interkulturalni dijalog u obrazovnim ustanovama

VišeEkumenska humanitarna organizacija promoviše interkulturalni dijalog u obrazovnim ustanovamaTokom perioda 2013-2018 EHO je aktivno doprinosio razvoju interkulturalnog dijaloga i razvijanja demokratskih vrednosti u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama širom Srbije. Tokom petogodišnjeg perioda EHO je razvio metodologiju i obezbedio

PОZIV ZА ОDАBIR PАRТNЕRSKIH ОPŠТINА I GRАDОVА

VišePОZIV ZА ОDАBIR PАRТNЕRSKIH ОPŠТINА I GRАDОVА ЕKUМЕNSKА HUМАNIТАRNА ОRGАNIZАCIЈА (ЕHО) iz Nоvоg Sаdа rаspisuје ЈАVNI PОZIV zа оdаbir pаrtnеrskih оpštinа i grаdоvа (ЈLS) u kојim ćе sе implеmеntirаti аktivnоsti prојеktа „SОCIЈАLNА INKLUZIЈА RОМА I DRUGIH ОSЕТLjIVIH GRUPА U SRBIЈI 2019 –
FaLang translation system by Faboba

Partneri