Visits 302999

Заштита приватности корисника

ЕХО не прикупља личне приватне информације о својим корисницима. Подаци се прикупљају у пројекту ради реализације пројекта, мониторинга и евалуације. Подаци остају анономни и у јавност се износи искључиво укупни статистички ниво података.

EHO is not collecting personal private data about its beneficiaries. Data collected within projects are solely for the purposes of project implementation, monitoring and evaluation; and are entirely anonymous and aggregate level data. In all of its projects EHO does not collect and disclose personal private data. 

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr