Visits 302995

Програми

Активност ЕХО је разврстана на 3 главне програмске области. Пројекти свих програмских група су међусобно повезани и комплементарни и интегрисани у један целовити систем помоћи особи у потреби која је јединствено и целовито биће, којој се приступа са становишта њених права ("Rights-Based Approach"):

 
1. Друштвени развој и социјална подршка: 

Дијаконија

Кућна нега

Ресурсни центар за особе са инвалидитетом

Ромски ресурсни центар (рад са Ромима и мигрантима)

Рад са децом улице

     
2. Међуцрквена сарадња и развој екуменизма

Школа екуменизма

Светски молитвени дан жена

Касетна мисија за слепе

 
3. Здравствено - едукативни програм:

РакИнфо

 

Информације о привремено и/или коначно завршеним пројектима: 

Иницијатива ИЗВОР

Фонд за мале пројекте

Дружење младих без граница

Хуманитарни пројекти

Знањем против АИДС

Подршка одрживом повратку избеглица - LWF

Фонд за социјалне иновације

Зелене даме - помоћ у болницама

Асистивне технологије као начин унапређивања радних права особа са инвалидитетом

ЕХО Принт

Помоћ за протеране Роме

Ресурсни центар за особр које живе са ХИВ инфекцијом ("Црвена линија")

Цркве и јавно заступање

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr