Visits 303002

Школа екуменизма

У ЕХО центру у улици Ћирила и Методија 21 у Новом Саду, од октобра до краја априла следеће године, два пута месечно (увек суботом), организују се предавања и радионице за око 20 полазника, на теме које сматрамо да су битне за боље разумевање позиција цркава и верских заједнице, с циљем изградње мира кроз развој дијалога и толеранције међу припадницима разних народа и народности у региону.

Циљна група су:

 • Свештеници/це и црквени радници/це-активисти/киње у црквама и верским заједницама
 • представници медија и цивилног сектора
 • студенти факултета друштвених и политичких наука, као и теолошких факултета у Војводини и шире.

Селекцију и пријем полазника обавља Савет школе.
Предавања почињу у октобру и одржавају се сваке друге суботе све до краја маја, са паузом од половине децембра па до половине јануара следеће године.

Планира се 40 предавања (од по 45 минута). Где год је то могуће, цркве и верске заједнице се саме представљају. Укупно 14 радних дана је предвиђено за предавања, а сваке суботе је планирано четири предавања (10 дана x 4 предавања = 40 предавања). Заступљене области изучавања су различите и обрађују се како екс-катедра, тако и интерактивно/ радионичарски ради стицања нових знања и вештина, и бољег међусобног упознавање.

Теме су следеће:

 • Историја религије и хришћанства/терминошке одреднице и дефиниције религије;
 • Нехришћанске религије: Јудаизам и Ислам;
 • Хришћанске деноминације и нови религијски покрети;
 • Историја екуменизма у свету и тренутне тенденције у екуменизму у свету и код нас/ карте и повеље.;
 • 'Оно што нам је заједничко' односно 'Војвођанска религијска стварност';
 • Библијска антропологија /секте и нови духовни покрети/јавно мњење, медији и религија;
 • Ненасилно деловање и изградња мира;
 • Теме по избору.

Предавања и радионице би се организовали према следећем распореду:
9:00 -10:30 Прва сесија са по два предавања од по 45 минута
10:30-11:00 Пауза за кафу, ужина и освежење
11:00-12:30 Друга сесија са по два предавања од по 45 минута

На крају ИИ семестра, у мају  (1 субота), полазници презентирају свој Завршни рад, тј есеј, који не би требало да буде дужи од 5 страна и за чију израду ће добити детаљна упутства и могућност да се консултују са ментором.  Најбољи радови биће публиковани заједно са предавањима у Екуменском зборнику. Завршна екскурзија  - обично обилазак новосадских цркава - планира се за крај маја месеца.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr