Visits 303570

               

EHO

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) je nevladina organizacija koja postoji od 1993. godine i od samog svog nastanka radi na pružanju pomoći i na osnaživanju najosetljivijih grupa u našem društvu (osoba sa invaliditetom, starih osoba, osoba koje žive sa HIV infekcijom, romske populacije…).

Na samom početku, tokom devedesetih godina, pomoć se ogledala pre svega u distribuciji materijalne pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Tokom godina, zahvaljujući tome što su volonteri i zaposleni osluškivali potrebe korisnika, u okviru EHO-a se pokreću razvojni projekti koji imaju za cilj jačanje civilnog društva i osnaživanje posebno osetljivih grupa. Karakteristika svih EHO projekata je da postoji velika uključenost ciljne populacije u osmišljavanje i realizaciju projekata.

U novembru 2009. godine EHO je započeo terenski rad sa koja su uključena u život i rad na ulici , a u februaru 2010. je otvoreno Svratište.
Detaljnije o svim EHO projektima se možete informisati na organizacijskom sajtu www.ehons.org

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr