Visits 202393

               

EHO

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) je nevladina organizacija koja postoji od 1993. godine i od samog svog nastanka radi na pružanju pomoći i na osnaživanju najosetljivijih grupa u našem društvu (osoba sa invaliditetom, starih osoba, osoba koje žive sa HIV infekcijom, romske populacije…).

Na samom početku, tokom devedesetih godina, pomoć se ogledala pre svega u distribuciji materijalne pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Tokom godina, zahvaljujući tome što su volonteri i zaposleni osluškivali potrebe korisnika, u okviru EHO-a se pokreću razvojni projekti koji imaju za cilj jačanje civilnog društva i osnaživanje posebno osetljivih grupa. Karakteristika svih EHO projekata je da postoji velika uključenost ciljne populacije u osmišljavanje i realizaciju projekata.

U novembru 2009. godine EHO je započeo terenski rad sa koja su uključena u život i rad na ulici , a u februaru 2010. je otvoreno Svratište.
Detaljnije o svim EHO projektima se možete informisati na organizacijskom sajtu www.ehons.org

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr