Visits 278677

               

Obezbeđena sredstva za rad Svratišta u 2014. godini

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je „Svratište za decu ulice“ povodom proslave četiri godine njegovog postojanja. Tom prilikom, korisnici usluga Svratišta i njegovi zaposleni pripremili su priredbu i predstavili izložbu fotografija na kojoj su prikazane protekle četiri godine njihove uspešne saradnje.
- Obećanje koje smo dali krajem prošle godine, da ćemo podržati Svratište u njegovom radu, je ispunjeno. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim svojim saradnicima, koji su u veoma kratkom roku, na uštrb ustaljene prakse kada je u pitanju administracija, pokazali da se problem može rešiti brzo i adekvatno samo kada postoji politička volja, odgovornost i snažna odluka. Takođe, ovo je jedan od svetlih primera da smo razmrdali gradsku administraciju, da smo veoma brzo prepoznali problem i u kratkom vremenskom periodu ga i rešili – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević i uputio čestitke domaćinima poželevši im uspešan rad sa decom.

O nama

Svratište za decu i mlade koji su uključeni u život i/ili rad na ulici je jedan od brojnih projekata Ekumenske humanitarne organizacije. Ono je otpočelo sa radom 23. februara 2010. uz podršku Omladine Jazas-a Beograd i  Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Novog Sada. Svratište je osnovano kao projekat komplementaran projektu „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“ koji je podržan od strane austrijske fondacije „Herbert Stepic“. Ovaj projekat je otpočeo sa realizacijom u novembru 2009. godine.

Svratište radi po principima: dobrovoljnosti, poverljivosti, participativnosti, privatnosti, istinitosti, individualnosti i neosuđivanja.

Ciljna grupa Svratišta su mlade osobe i deca koja su uključena u život i rad na ulici, uzrasta od 4 do 19 godina.  Pod radom na ulici se podrazumeva prosjačenje, navođenje na prazna parking mesta, sakupljanje sekundarnih sirovina (karton, gvožđe, plastika), prodaja seksualnih usluga...

Opširnije: O nama

Termin deca ulice je nastao osamdesetih godina i odnosi se na decu koja, iz različitih razloga, većinu svog vremena provode na ulici.

Prema Roux (1996)1, deca ulice su devojčice i dečaci kojima je ulica postala kuća i/ili izvor života i koji su neadekvatno zaštićeni ili nadgledani od strane odraslih osoba. Oni su privremeno, delimično ili potpuno odvojeni od njihovih porodica

Unutar ove grupacije postoji nekoliko podgrupa :

  • deca ulice – deca koja su potpuno otuđena od svojih porodica, sami žive i zarađuju za sebe od rada na ulici
  • deca na ulici – rade na ulici, u kontaktu su sa svojim roditeljima (najčešće u večernim satima, da prespavaju)
  • deca beskućnici koja zajedno sa svojim porodicama žive i rade na ulici
Opširnije: O nama

Iz našeg iskustva se pokazalo da je za decu koja dolaze u Svratište karakteristično da su, pored toga što su izrazito siromašni, veoma često žrtve eksploatacije, zanemarivanja i zlostavljanja, kako od strane svojih vršnjaka, tako i od strane odraslih osoba.

Osnovni cilj Svratišta jeste da osnažimo decu uključenu u život i/ili rad na ulici i pružimo im siguran prostor u kojem će moći da zadovolje neke od osnovnih potreba, kao što su potreba za sigurnošću, za hranom, ličnom higijenom, potreba za različitim informacijama, učenjem životnih veština kao i psihosocijalnom podrškom.

1 Roux, J. (1996): The world wide phenomenon of street children: Conceptual analysis