Visits 303556

               

Terenski rad

Terenski rad sa decom uključenom u život i rad na ulici otpočeo je u novembru 2009. godine, a razvijen je zajedno sa našim partnerom, fondom H.Stepic CEE Charity . Grupa volontera i volonterki prošla je temeljnu obuku i u parovima su počeli da posećuju takozvane “hot spotove”, mesta gde se deca najčešće okupljaju i rade. Ostvarili  su mnoge kontakte sa decom, podržavali ih noseći im toplu odeću i sendviče, razgovarajući sa njima i slušajući njihove probleme. Volonteri su uspeli da uspostave odnose poverenja i mnoga deca su počela da dolaze u Svratište čim je otvoreno, kako bi zadovoljili svoje osnovne potrebe.

Terenski rad traje i razvija se i dalje. Terenski radnici su u stalnom kontaktu, kako sa ranije poznatom decom, tako i sa novim korisnicima. Terenski rad je veoma bitna karika u zaštiti dece uključene u život i rad na ulici. Dragoceno je zalaganje volontera kako bi deca ostvarila svoja prava, kao i prihvatila pomoć koju institucije mogu da pruže.

c_400_533_16777215_00_images_decaulice_Pored_razgovora_na_terenu_se_dec_deli_i_hrana.jpg
Pored razgovora, na terenu se deci deli i hrana

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr