Visits 193337

               

Donacija DPC Hemigala

Kompanija DPC Hemigal je 11.07.2011. donirala Svratištu kreme za ruke, gel za dezinfekciju i suvo pranje ruku, šampone za kosu i alkohol 70%.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr