Visits 278518

               

Donacija DPC Hemigala

Kompanija DPC Hemigal je 11.07.2011. donirala Svratištu kreme za ruke, gel za dezinfekciju i suvo pranje ruku, šampone za kosu i alkohol 70%.