Visits 201631

               

Donacija "Can-Rus" doo, Novi Sad

Preduzeće "Can-Rus" doo iz Novog Sada je Svratištu donirala 27.07.2011. oko 7000 konzervi Marea salata.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr